Domenii de competenta Imprimare
 • Drept civil si procesual civil
  • Elaborarea si redactarea de cereri si actiuni in justitie
  • Asistenta juridica si reprezentare
  • Consultanta juridica
  • Negocieri
  • Anularea de acte juridice
  • Revendicari, actiuni posesorii
  • Apararea dreptului de proprietate si a altor drepturi
  • Recuperarea creantelor
  • Iesirea din indiviziune
  • Tranzactii, alte cereri
  • Redactarea de contracte, declaratii si acte juridice in forma atestata, reprezentare in fata notariatelor
  • Actiuni in revendicare, actiuni in granituire, actiuni negatorii
  • Actiuni in constatare
  • Prescriptia achizitiva (uzucapiunea), accesiune imobiliara
  • Actiuni in pretentii, obligatia de a face
  • Succesiuni
  • Actiuni in anularea certificatelor de mostenitor
  • Actiuni in anularea actelor juridice
  • Plangeri contraventionale
 • Drept comercial
  • Constituiri societati comerciale
  • Elaborarea si redactarea actului constitutiv al societatilor comerciale, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului, constituirea dosarului in vederea obtinerii codului unic de inregistare
  • Declaratii asociat/administrator, contracte
  • Consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare
  • Asistarea societatilor in activitatea curenta
  • Asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale
  • Majorari si reduceri de capital social
  • Schimbari de sediu social
  • Infiintari puncte de lucru
  • Contracte de cesiune parti sociale
  • Numiri si revocari de administratori si cenzori
  • Fuziuni si dizolvari
  • Achizitii imobiliare si constructii
  • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti
  • Recuperarea creantelor
  • Litigii comerciale
  • Somatii de plata, actiuni in pretentii
  • Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, continutul si data actelor (contracte de imprumut, inchiriere, comodat, asociere, etc)
  • Asistenta juridica, elaborare cereri/actiuni si reprezentarea clientilor din faza obtinerii titlurilor executorii si pina in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti, sau a altor titluri executorii precum si investirea cu formula executorie a diferitelor titluri de valoare (cecuri, bilete la ordin)
  • Recuperarea debitelor pe cai colaterale (actiuni pauliene, actiune in constatarea simulatiei)
 • Procedura insolventei(reorganizare judiciara si faliment)
  • Deschiderea procedurii insolvente
  • Solutionarea contestatiilor la tabelul creantelor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de legea nr. 85/2006
  • Reorganizare judiciara
  • Asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator
  • Efectuarea operatiunilor de lichidare a entitatilor cu personalitate juridica sau de administrare judiciara a acestora in perioada de reorganizare judiciara, ca practician in insolventa ce poate fi desemnat prin vointa participantilor la procedura de catre judecator la cererea creditorului/debitorului
 • Dreptul familiei
  • Deschiderea procedurii insolventei
  • Consultanta, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti
  • Divort
  • Incredintare minor
  • Pensie de intretinere
  • Actiuni in constatare
  • Partaj
  • Asistare si mediere, tranzactii de partajare amiabila a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei
 • Domeniul imobiliar
  • Interpretarea si aplicarea legislatiei specifice dreptului de proprietate
  • Constituirea si transferul dreptului de proprietate si a oricarui drept real
  • Incheierea, executarea si incetarea, contractelor de inchiriere, concesiune, asociere in participatiune, leasing etc
  • Conceperea si transmiterea de notificari
  • Obtinerea oricarui tip de autorizatii, avize etc
  • Efectuarea analizei Due Diligence in vederea achizitionarii de imobile teren si constructii, dezvoltarii de proiecte imobiliare
 • Dreptul contenciosului administrativ
  • Reprezentare in fata instantelor judecatoresti
  • Reprezentare si asistenta in litigii cu autoritatile publice locale si centrale: Consiliile locale, Consiliile generale, administratii financiare, directii de taxe si impozite locale, Ministerul finantelor
  • Asistare, mediere si suport in negocieri cu institutii publice
  • Anulare acte administrative
  • Contestatii refuz eliberare acte administrative